Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MBPZHR-Nr.10/2021-UA
Institucioni Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural
Data e publikimit:   24.11.2021