Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MBPZHR-07/2021-UA
Institucioni Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural
Data e publikimit:   01.09.2021