Lloji i aktit: Rregullore
Numri i aktit: ZKA-NR. 03/2020-RR
Institucioni Zyra Kombëtare e Auditimit
Data e publikimit:   05.11.2020