Lloji i aktit: Rregullore
Numri i aktit: ZKA-01/2018-RR
Institucioni Zyra Kombëtare e Auditimit
I shfuqizuar
Data e publikimit:   12.03.2018