Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-171
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   28.12.2012
Gazeta Zyrtare: 37/2012