Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 06/L-054
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   18.12.2018
Gazeta Zyrtare: 22/2018