Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-104
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   30.05.2012
Gazeta Zyrtare: 13/2012