Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-161
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   01.02.2010
Gazeta Zyrtare: 64/2010