Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-081
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   05.04.2012
Gazeta Zyrtare: 5/2012