Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-065
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   30.11.2011
Gazeta Zyrtare: 27/2011