Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L -047
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   03.11.2016
Gazeta Zyrtare: 37/2016