Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-051
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   14.09.2011
Gazeta Zyrtare: 16/2011