Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-155
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   28.12.2009
Gazeta Zyrtare: 62/2009