Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-029
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   29.08.2011
Gazeta Zyrtare: 12/2011