Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MTI-08/2013
Institucioni Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë
I shfuqizuar
Data e publikimit:   18.06.2013