Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-026
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   24.08.2011
Gazeta Zyrtare: 10/2011