Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-040
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   24.08.2015
Gazeta Zyrtare: 26/2015