Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-028
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   22.08.2011
Gazeta Zyrtare: 9/2011