Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-058
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   31.12.2015
Gazeta Zyrtare: 40/2015