Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-099
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   01.11.2008
Gazeta Zyrtare: 41/2008