Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L -015
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   21.12.2015
Gazeta Zyrtare: 36/2015