Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 02/L-28
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   01.01.2007
Gazeta Zyrtare: 8/2007