Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-031
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   21.06.2016
Gazeta Zyrtare: 20/2016