Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 06/L-069
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   11.10.2018
Gazeta Zyrtare: 15/2018