Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-088
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   05.09.2016
Gazeta Zyrtare: 32/2016