Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MI-05/2018-UA
Institucioni Ministria e Infrastrukturës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   24.05.2018