Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-064
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   10.06.2016
Gazeta Zyrtare: 17/2016