Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-101
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   22.12.2016
Gazeta Zyrtare: 42/2016