Lista e Akteve të Komunave
Shkarko listën
Kërko aktet e Komunave:
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
K.KQ-04/2019-RR
30.12.2019
K.KQ-03/2019-RR
30.12.2019
RR-01/2011-(K.KAC)
29.07.2011
K.PD-01-432/02-0089762/19-RR
30.12.2019
K.PD-RR-01-432/02-0093007/18-K.PD-RR
04.01.2019
K.GJK-110/04-41197-RR
11.12.2019
K.GJK-01 NR. 110/04-16337-RR
04.07.2017
K.GR-06/2019-RR
10.12.2019
K.PD-01-352/11-0084560/19-RR
10.12.2019
Komuna e Istogut   Rregullore
K.IS-129/2019-RR
09.12.2019
K.PE-NR.06-2019-RR
04.12.2019
K.KAM-sh.1/28677-RR
27.11.2019
K.KAM-01-4866/2016-RR
19.02.2016
K.KAM-sh.01/20979-RR
25.11.2019
K.KAM-01-39305/2016-RR
12.12.2016
K.KAM-Sh.01/28312-RR
25.11.2019
K.KAM-Sh.01/36827-RR
25.11.2019
K.KQ-02/2019-RR
08.11.2019
K.FR-01-114-RR
18.10.2019
K.IS-60/2019-RR
30.09.2019
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit