Lista e Akteve të Komunave
Shkarko listën
Kërko aktet e Komunave:
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
K.MJ-02-060/01-0057834/22-2-RR
01.08.2022
K.KQ-03/2022-RR
14.07.2022
K.MJ-02-060/01-0051123/22-3-RR
13.07.2022
Komuna e Mitrovicës së Jugut   Rregullore
K.MJ-03/2016-RR
26.05.2016
02-060/01-00 51123/22-2
13.07.2022
RR-02/2012-K.MJ
30.08.2012
K.PD-01-610/01-0030684/22-RR
08.07.2022
K.PD-01-352/11-0084561/19-RR
01.07.2022
RR-01-006-16407-K.PD
04.02.2015
K.FR-01.NR.27-RR
20.06.2022
RR-01-27-K.FR
31.03.2015
K.PD-01-016/01-0030667/22-RR
07.06.2022
RR-01-111-400-K.PD
28.05.2012
K.KQ-02/2020-RR
10.05.2022
RR-03/2003-K.KAC
29.07.2013
Komuna e Ferizajt   Statuti
K.FR-01.Nr.141-ST
05.05.2022
K.KQ-01/2022-RR
28.04.2022
K.GJK-14194-RR
17.01.2022
RR-01-011-6924/2011-K.GJK
24.11.2011
K.KAM-Sh.01.Nr.28007-RR
21.10.2021
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit