Lista e Akteve të Institucioneve Gjyqësore
Shkarko listën
Kërko aktin e institucioneve gjyqësore:
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-793/15-AKV
14.12.2017
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-744/14-AKV
14.12.2017
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-259/14-AKV
14.12.2017
Gjykata Themelore e Mitrovicës   Aktvendime
GJTH.MTR-410/2014-AKV
14.12.2017
Gjykata Themelore e Gjilanit   Aktvendime
GJTH.GJL-05/2011-AKV
12.12.2017
Gjykata Themelore e Pejës   Aktvendime
GJTH.PJ-1236/16-AKV
12.12.2017
Gjykata Themelore e Pejës   Aktvendime
GJTH.PJ-692/16-AKV
12.12.2017
Gjykata Themelore e Pejë - Dega në Klinë   Aktvendime
GJTHPJ-D.KLI-10/17-AKV
12.12.2017
Gjykata Themelore e Prishtinës   Aktvendime
GJTH.PR-141/10-AKV
12.12.2017
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-521/11-AKV
11.12.2017
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-382/10-AKV
11.12.2017
Gjykata Themelore e Mitrovicë - Dega në Vushtrri   Aktvendime
GJTHMTR-D.VUSH-486/17-AKV
11.12.2017
Gjykata Themelore e Pejës   Aktvendime
GJTH.PJ-1090/15-AKV
11.12.2017
Gjykata Themelore e Pejës   Aktvendime
GJTH.PJ-486/16-AKV
11.12.2017
Gjykata Themelore e Pejës   Aktvendime
GJTH.PJ-38/17-AKV
11.12.2017
Gjykata Themelore e Prizren - Dega në Suharekë   Aktvendime
GJTHPZ-D.SUH-281/17-AKV
11.12.2017
Gjykata Themelore e Gjakovë - Dega në Rahovec   Aktvendime
GJTHPZ-D.RAH-262/2017-AKV
11.12.2017
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-435/12-AKV
08.12.2017
Gjykata Themelore e Pejës   Aktvendime
GJTH.PJ-500/17-AKV
08.12.2017
Gjykata Themelore e Pejës   Aktvendime
GJTH.PJ-152/16-AKV
08.12.2017
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit