Lista e Akteve të Institucioneve Gjyqësore
Shkarko listën
Kërko aktin e institucioneve gjyqësore:
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
Gjykata Themelore e Prishtinës   Aktvendime
GJTH.PR-1515/14-AKV
24.01.2022
Gjykata Themelore e Prishtinës   Aktvendime
GJTH.PR-2005/21-AKV
24.01.2022
Gjykata Themelore e Prizrenit   Aktvendime
GJTH.PZ-C.nr. 240/20-AKV
24.01.2022
Gjykata Themelore e Prizrenit   Aktvendime
GJTH.PZ-C.nr. 1833/20-AKV
24.01.2022
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-193/18-AKV
21.01.2022
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-871/17-AKV
21.01.2022
Gjykata Themelore e Gjilanit   Aktvendime
GJTH.GJL-C.nr.883/2018-AKV
21.01.2022
Gjykata Themelore e Prishtinës   Aktvendime
GJTH.PR-3194/15-AKV
21.01.2022
Gjykata Themelore e Prishtinës   Aktvendime
GJTH.PR-922/21-AKV
21.01.2022
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-679/16-AKV
20.01.2022
Gjykata Themelore e Prizrenit   Aktvendime
GJTH.PZ-C.nr. 1033/2020-AKV
20.01.2022
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-1715/2020-AKV
19.01.2022
Gjykata Themelore e Mitrovicë - Dega në Skenderaj   Aktvendime
GJTHMTR-D.SKE-C.nr.29/2009-AKV
19.01.2022
Gjykata Themelore e Prishtinës   Aktvendime
GJTH.PR-3801/19-AKV
19.01.2022
Gjykata Themelore e Prishtinës   Aktvendime
GJTH.PR-499/13-AKV
19.01.2022
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-2020:009957-AKV
18.01.2022
Gjykata Themelore e Prishtinës - Dega në Podujevë   Aktvendime
GJTHPR-D.POD-876/21-AKV
18.01.2022
Gjykata Themelore e Prishtinës - Dega në Podujevë   Aktvendime
GJTHPR-D.POD-949/21-AKV
17.01.2022
Gjykata Themelore e Prishtinës - Dega në Podujevë   Aktvendime
GJTHPR-D.POD-718/21-AKV
17.01.2022
Gjykata Themelore e Prishtinës - Dega në Podujevë   Aktvendime
GJTHPR-D.POD-853/21-AKV
17.01.2022
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit