Lista e Akteve të Institucioneve Gjyqësore
Shkarko listën
Kërko aktin e institucioneve gjyqësore:
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
Gjykata Themelore e Gjilan - Dega në Viti   Aktvendime
GJTHGJL-D.VIT-C.nr.38/2012-AKV
03.10.2023
Gjykata Themelore e Gjilan - Dega në Viti   Aktvendime
GJTHGJL-D.VIT-C.nr.111/2023-AKV
03.10.2023
Gjykata Themelore e Pejës   Aktvendime
GJTH.PJ-C.nr.1434/20-AKV
03.10.2023
Gjykata Themelore e Pejës   Aktvendime
GJTH.PJ-C.nr.1615/20-AKV
03.10.2023
Gjykata Themelore e Gjilanit   Aktvendime
GJTH.GJL-C.nr. 487/2019-AKV
02.10.2023
Gjykata Themelore e Gjilanit   Aktvendime
GJTH.GJL-C.nr. 728/2022-AKV
02.10.2023
Gjykata Themelore e Gjilanit   Aktvendime
GJTH.GJL-C.nr. 1324/2022-AKV
02.10.2023
Gjykata Themelore e Mitrovicë - Dega në Vushtrri   Aktvendime
GJTHMTR-D.VUSH-C.nr.779/2023-AKV
02.10.2023
Gjykata Themelore e Pejës   Aktvendime
GJTH.PJ-C.nr.860/18-AKV
02.10.2023
Gjykata Themelore e Pejës   Aktvendime
GJTH.PJ-C.nr.2278/23-AKV
02.10.2023
Gjykata Themelore e Prishtinës - Dega në Podujevë   Aktvendime
GJTHPR-D.POD-C.nr.1337/20-AKV
02.10.2023
Gjykata Themelore e Gjilanit   Aktvendime
GJTH.GJL-C.nr. 155/2017-AKV
29.09.2023
Gjykata Themelore e Gjilanit   Aktvendime
GJTH.GJL-C.nr. 484/2023-AKV
29.09.2023
Gjykata Themelore e Gjilanit   Aktvendime
GJTH.GJL-C.nr. 785/2023-AKV
29.09.2023
Gjykata Themelore e Gjilanit   Aktvendime
GJTH.GJL-C.nr. 225/2023-AKV
29.09.2023
Gjykata Themelore e Mitrovicës   Aktvendime
GJTH.MTR-C.mr.664/2023-AKV
29.09.2023
Gjykata Themelore e Pejës   Aktvendime
GJTH.PJ-C.nr.196/17-AKV
29.09.2023
Gjykata Themelore e Prizren - Dega në Suharekë   Aktvendime
GJTHPZ-D.SUH-C.nr.937-2022-AKV
29.09.2023
Gjykata Themelore e Mitrovicë - Dega në Vushtrri   Aktvendime
GJTHMTR-D.VUSH-C.nr.755/2023-AKV
28.09.2023
Gjykata Themelore e Pejë - Dega në Istog   Aktvendime
GJTHPJ-D.IST-C.nr.482/19-AKV
28.09.2023
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit