Deklarata dhe Rezoluta të Kuvendit (6)

Kode (5)

Ligje (702)

Rregullore (0)

Vendime (14)

Udhëzime Administrative (0)

Rregullore (1)

Vendime (19)

Njoftime (10)

Vendime (252)

Urdhëresa (1)

Marrëveshje (1)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (1)

Vendime (0)

Vendime (1)

Raporte (1)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (2)

Lista (2)

Vendime (0)

Njoftime (0)

Plane Rregullative (2)

Vendime (0)

Njoftime (1)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (4)

Njoftime (1)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)