Lista e Akteve të Gjykatës Kushtetuese
Shkarko listën
Kërko aktet të gjykatës kushtetuese:
Emërtimi i akteve të gjykatës kushtetuese# i aktitData e publikimit
GJK-KO197/19-AKV
25.02.2020
GJK-KI189/18-AKV
25.02.2020
GJK-KI175/18-AKV
25.02.2020
GJK-KI148/19-AKV
25.02.2020
GJK-KI86/19, KI87/19, KI88/19, KI89/19, KI90/19 dhe KI91/19-AKV
25.02.2020
GJK-KI39/19-AKV
25.02.2020
GJK-KI14/18-AKGJ
12.02.2020
GJK-KI198/19-AKV
12.02.2020
GJK-KI174/19-AKV
12.02.2020
GJK-KI143/19-AKV
12.02.2020
GJK-KI134/19-AKV
12.02.2020
GJK-KI90/18-AKV
12.02.2020
GJK-KI71/19-AKV
12.02.2020
GJK-KI54/19-AKV
12.02.2020
GJK-KI48/19-AKV
12.02.2020
GJK-KI41/19-AKV
12.02.2020
GJK-KI35/18-AKGJ
27.01.2020
GJK-KI07/18-AKGJ
27.01.2020
GJK-KI180/18-AKV
27.01.2020
GJK-KI172/18-AKV
27.01.2020
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit