Lista e Akteve të Gjykatës Kushtetuese
Shkarko listën
Kërko aktet të gjykatës kushtetuese:
Emërtimi i akteve të gjykatës kushtetuese# i aktitData e publikimit
GJK-KI175/19-AKGJ
27.08.2021
GJK-KI01/20-AKGJ
27.08.2021
GJK-KO88/21-AKV
27.08.2021
GJK-KI192/20-AKV
27.08.2021
GJK-KI187/20-AKV
27.08.2021
GJK-KI169/20-AKV
27.08.2021
GJK-KI168/20-AKV
27.08.2021
GJK-KI167/20 DHE KI170/20-AKV
27.08.2021
GJK-KI80/21-AKV
27.08.2021
GJK-KI77/21-AKV
27.08.2021
GJK-KI66/21-AKV
27.08.2021
GJK-KI59/21-AKV
27.08.2021
GJK-KI52/21-AKV
27.08.2021
GJK-KI48/21-AKV
27.08.2021
GJK-KI35/21-AKV
27.08.2021
GJK-KI32/21-AKV
27.08.2021
GJK-KI30/21-AKV
27.08.2021
GJK-KI17/20-AKV
27.08.2021
GJK-KI15/21-AKV
27.08.2021
GJK-KI14/21-AKV
27.08.2021
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit