Lista e Akteve të Gjykatës Kushtetuese
Shkarko listën
Kërko aktet të gjykatës kushtetuese:
Emërtimi i akteve të gjykatës kushtetuese# i aktitData e publikimit
GJK-KI220/19, KI221/19, KI223/19 dhe KI234/19-AKGJ
21.05.2021
GJK-KI195/20-AKGJ
21.05.2021
GJK-KI177/19-AKGJ
21.05.2021
GJK-KI20/21-AKGJ
21.05.2021
GJK-KI240/19-AKV
21.05.2021
GJK-KI217/19-AKV
21.05.2021
GJK-KI185/20-AKV
21.05.2021
GJK-KI180/20-AKV
21.05.2021
GJK-KI175/20-AKV
21.05.2021
GJK-KI172/20-AKV
21.05.2021
GJK-KI145/20-AKV
21.05.2021
GJK-KI144/19-AKV
21.05.2021
GJK-KI140/20-AKV
21.05.2021
GJK-KI136/19-AKV
21.05.2021
GJK-KI130/20-AKV
21.05.2021
GJK-108/19-AKV
21.05.2021
GJK-KI105/20-AKV
21.05.2021
GJK-KI105/19-AKV
21.05.2021
GJK-KI101/20-AKV
21.05.2021
GJK-KI97/20-AKV
21.05.2021
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit