Lista e Akteve të Gjykatës Kushtetuese
Shkarko listën
Kërko aktet të gjykatës kushtetuese:
Emërtimi i akteve të gjykatës kushtetuese# i aktitData e publikimit
GJK-KI235/19-AKGJ
28.06.2021
GJK-KI195/19-AKGJ
28.06.2021
GJK-KI188/20-AKGJ
28.06.2021
GJK-Ki186/19, KI187/19, KI200/19 dhe KI208/19-AKGJ
28.06.2021
GJK-KI113/20-AKGJ
28.06.2021
GJK-KI111/19-AKGJ
28.06.2021
GJK-KI74/19-AKGJ
28.06.2021
GJK-KI51/19-AKGJ
28.06.2021
GJK-KI193/20-AKV
28.06.2021
GJK-KI109/20-AKV
28.06.2021
GJK-KI31/21-AKV
28.06.2021
GJK-KI183/20-AKV
28.06.2021
GJK-KI181/20-AKV
28.06.2021
GJK-KI158/20-AKV
28.06.2021
GJK-KI146/20-AKV
28.06.2021
GJK-KI142/20-AKV
28.06.2021
GJK-KI131/20-AKV
28.06.2021
GJK-KI125/20-AKV
28.06.2021
GJK-KI120/20-AKV
28.06.2021
GJK-KI94/20-AKV
28.06.2021
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit