RREGULLORE (AAC) NR. 01/2023 PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES (AAC) NR. 17/2017 NË LIDHJE ME DISPOZITAT PËR OPERIME NË ÇFARËDO KUSHTE TË MOTIT DHE NË LIDHJE ME DEFINICIONIN PËR SNOWTAM