UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 11/2007 PER ZBATIMIN E VENDIMIT NR.13/277 TË QEVERISË SË KOSOVËS