Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-28/2012
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë dhe Inovacvionit
I shfuqizuar
Data e publikimit:   31.10.2012