Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MBPZHR-02/2013
Institucioni Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural
I shfuqizuar
Data e publikimit:   20.03.2013