Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-20/2012
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   22.10.2012