Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-02/2013
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Fusha e Acquis të BE-së: Arsimi dhe kultura,
Data e publikimit:   16.01.2013