Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-273
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   15.05.2014
Gazeta Zyrtare: 32/2014