Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-232
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   02.04.2014
Gazeta Zyrtare: 20/2014