Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-226
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   10.03.2014
Gazeta Zyrtare: 17/2014