Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.S.B-21/2024-NJT
Institucioni Noter. Sefadin Blakaj
Data e publikimit:   15.05.2024