Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.A.U-06/2024-NJT
Institucioni Noter. Arijeta Ukaj
Data e publikimit:   15.05.2024