Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: GJTHMTR-D.SKE-CT.nr.36/2024-NJT
Institucioni Gjykata Themelore e Mitrovicë - Dega në Skenderaj
Data e publikimit:   15.05.2024