Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.A.M-17/2024-NJT
Institucioni Noter. Arben Mustafa
Data e publikimit:   15.05.2024