Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.L.K-25-2024-NJT
Institucioni Noter. Ljiljana Kenic
Data e publikimit:   15.05.2024