Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.A.A-38/2024-NJT
Institucioni Noter. Aresim Avdijaj
Data e publikimit:   15.05.2024