Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.S.K-25/24-NJT
Institucioni Noter. Sefer Krasniqi
Data e publikimit:   15.05.2024