Lloji i aktit: Njoftime
Numri i aktit: GJTHPZ-D.DRA-CT.nr.13/19-NJ
Institucioni Gjykata Themelore Prizren - Dega Dragash
Data e publikimit:   14.05.2024