Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHTI-02/2024-UA
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë dhe Inovacvionit
Data e publikimit:   14.05.2024